Sejarah Percetakan

Sejarah Percetakan bermula dari sekitar 30.000 tahun lalu. Terdapat gambar pada dinding gua yang telah berumur lebih dari 30.000 tahun. Gambar tersebut dibuat dengan menghembuskan pigmen warna pada tangan lalu ditempel pada dinding.